Zarząd oddziału:

Prezes – Marek Matrejek

V-ce Prezes – Mariusz Dyrkacz

Skarbnik – Tomasz Knap

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Bogusław Kuta

Członek – Stanisław Wojdyło

Członek – Zbigniew Hajnosz