Wyniki konkursów Wystawy:

KATEGORIA KANAREK KOLOROWY

KOLEKCJA:

1.WOJDYŁA STANISŁAW 368p.

2.RUSINEK JAN 367p.

3.WOJDYŁA STANISŁAW 367p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.GŁOWATY JAN 91p.

2.GŁOWATY JAN 90p.

3.GŁOWATY JAN 90p.

KATEGORIA KANAREK KSZTAŁTNY

KOLEKCJA:

1.JAKUBINA ZBIGNIEW 367p.

2.LATOCHA MIECZYSŁAW 366p.

3.WOJDYŁA STANISŁAW 363p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.WOJDYŁA STANISŁAW 89p.

2.LATOCHA MIECZYSŁAW 89p.

3.HAJNOSZ ZBIGNIEW 88p.

KATEGORIA EGZOTYKA

KOLEKCJA:

1.HAJNOSZ ZBIGNIEW 186p.

2.MATREJEK MAREK 184p.

3.HALOSZKA PATRYK 182p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.HAJNOSZ ZBIGNIEW 92p.

2.KNAP TOMASZ 91p.

3.KNAP TOMASZ 89p.

KATEGORIA PAPUGA MAŁA

KOLEKCJA:

1.DYRKACZ MARIUSZ 174p.

2.CIOŁEK ZBIGNIEW 172p.

3.BARSZCZAK MAREK 168p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.CIOŁEK ZBIGNIEW 81p.

2.CIOŁEK ZBIGNIEW 80p.

3.CIOŁEK ZBIGNIEW 80p.

KATEGORIA PAPUGA ŚREDNIA

KOLEKCJA:

1.MATREJEK MAREK 176p.

2.HAJNOSZ ZBIGNIEW 172p.

3.KRAJOWSKA ANNA 170p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.MATREJEK MAREK 85p.

2.KRAJOWSKA ANNA 84p.

3.KRAJOWSKA ANNA 83p.

KATEGORIA PAPUGA DUŻA

PTAK POJEDYŃCZY:

1.HALOSZKA PATRYK 82p.

2.KRAJOWSKA ANNA 80p.

3.KRAJOWSKA ANNA 80p.

NAJLEPSZY PTAK W KATEGORII:

KANAREK KOLOROWY

JAN RUSINEK 92p.

KANAREK KSZTAŁTNY

LATOCHA MIECZYSŁAW 91p.

EGZOTYKA

HAJNOSZ ZBIGNIEW 92p.

PAPUGA MAŁA

DYRKACZ MARIUSZ 84p.

PAPUGA ŚREDNIA

MATREJEK MAREK 86p.

PAPUGA DUŻA

HALOSZKA PATRYK 82p.